Viatge fotogràfic


Detall de l'esdeveniment


Joan Masats: De Roma a Nàpols passant per Eivissa

Josep Maria March: Viatge a un lloc i un mode de vida que han desaparegut