Bases del 8è Ral·li Fotogràfic del Poblenou

El Fotoclub Poblenou organitza el 8è Ral·li Fotogràfic del Poblenou, que es regirà per les següents bases:

1 – Participants

Hi poden participar tots els aficionats a la fotografia que ho desitgin. Hi haurà dues categories: adults i infantil (menors de 14 anys). Els menors hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.

2 – Inscripció

No cal inscripció prèvia: el fet de presentar les fotografies requerides ja implica la inscripció al Ral·li. La participació és gratuïta.

3 – Data i lloc

El Ral·li tindrà lloc el dissabte 16 de setembre de 2023. Les fotografies es realitzaran el mateix dia, des de les 9.00 h fins a les 24.00 h.

Les fotografies han d’haver estat preses en l’àmbit del barri del Poblenou, cosa que s’ha de poder comprovar fàcilment pels elements que apareguin a les imatges. En cas de dubte, l’organització pot requerir que el participant concreti la localització de la fotografia. No s’admetrà cap fotografia que no compleixi aquestes condicions.

4 – Temes

Hi haurà 3 temes obligatoris, que es donaran a conèixer a les 9.00 h, del dia del Ral·li, mitjançant el web i les xarxes socials del Fotoclub (Facebook, Twitter i Instagram).
Els participants de totes les categories podran lliurar una, dues o tres fotografies, però només es podrà presentar una fotografia per tema.

5 – Presentació de les fotografies

Les fotografies s’han d’enviar abans de les 24.00 h del mateix dia a l’adreça de correu electrònic concurspoblenou@gmail.com, en arxius adjunts i indicant el nom i cognoms del participant al cos del missatge. Pel que fa a la categoria infantil, caldrà indicar el nom i cognoms del pare/mare o tutor/a legal, així com el nom i cognoms i la data de naixement del menor.

Cadascun dels participants enviarà les seves fotografies en un correu independent.

6 – Requisits i característiques tècniques

 • Les fotografies es presentaran en arxius JPG.
 • Es poden presentar fotografies en color o blanc i negre, captades amb càmera digital o mòbil.
 • Es permeten els ajustos bàsics (balanç de blancs, lluminositat, contrast, saturació, reenquadrament), però en cap cas s’acceptarà la manipulació i l’alteració de la realitat.
 • Les fotografies no poden incloure firma o marques d’aigua i han de conservar les metadades.

7 – Premis

S’atorgaran premis als tres primers classificats de les cinc categories següents::

 • Premis a les tres millors col·leccions de fotografies
  (per optar a aquest premi cal presentar una fotografia per cada tema, no cal que les tres fotografies tinguin unitat temàtica o estilística, però es valorarà positivament si en tenen).
 • Premi als tres primers classificats del tema A.
 • Premi als tres primers classificats del tema B.
 • Premi als tres primers classificats del tema C.
 • Premi als tres primers classificats de la categoria infantil (pot ser de qualsevol dels tres temes).

Només s’atorgarà un premi per participant (si un participant obté dos premis, el premi que estigui més avall de la llista anterior passarà al segon classificat d’aquella modalitat).

A més, tots els participants rebran un val per a una beguda petita (orxata o llet merengada) o una bola de gelat petita per gentilesa de l’orxateria El Tio Che. Uns dies després del Ral·li rebran el val corresponent.

Ben aviat s’anunciarà en aquesta mateixa pàgina els premis concrets que s’entregaran als guanyadors.

Els guanyadors dels diferents premis autoritzen que es publiqui el seu nom i el premi obtingut a la web i les xarxes socials del Fotoclub Poblenou.

8 – Jurat

El jurat, que estarà format per tres membres, podrà estar compost per fotògrafs professionals i membres del Fotoclub Poblenou que no participin en el Ral·li com a concursants.

El veredicte, que es donarà a conèixer el 29 de setembre a les 19 h al Casal de Barri del Poblenou (Rambla del Poblenou 49).

La decisió del jurat serà inapel·lable.

9 – Protecció de dades

Les dades facilitades pels autors passaran a formar part d’un fitxer del Fotoclub Poblenou, amb l’única finalitat de gestionar la participació d’aquest concurs i per a la publicació dels seus premis, així com per mantenir-los informats de futures edicions.

10 – Clàusules finals

 • La participació en aquest Ral·li suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases, així com la interpretació que en pugui efectuar l’organització.
 • L’organització resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquestes bases i les seves decisions seran indiscutibles.
 • Els participants es comprometen a complir durant tot el desenvolupament del Ral·li els protocols sanitaris vigents a la data de l’esdeveniment.
 • L’organització no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els participants en la persona dels concursants i/o acompanyants o en la de tercers, ni en els equips o material que s’utilitzin en el desenvolupament del Ral·li Fotogràfic.
 • Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors de les obres presentades i que no existeixin drets de tercers.
 • Els participants es responsabilitzen de possibles conflictes que puguin sorgir per l’ús de les obres presentades, en els casos de possible infracció de drets a l’honor, a la intimitat personal o a la pròpia imatge.
 • Les fotografies que participen en aquest Ral·li són propietat de l’autor, el qual, amb la seva participació, autoritza que el Fotoclub Poblenou les publiqui al seu web, en els perfils de les xarxes socials i en altres mitjans de promoció del Fotoclub Poblenou, sense abonament de drets.

El Poblenou, setembre de 2023

Aquesta notícia t’ha agradat? Comparteix-la amb els teus amics!