Condicions i normes d’ús per als socis

Propòsit

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització de les eines digitals (pàgina web i grup WhatsApp) que estan reservades als socis del Fotoclub Poblenou:

  • Penjament i comentaris de fotos.
  • Redacció de notícies o articles per a la revista.
  • Comportament correcte al fòrum, WhatsApp i llista de correu del Fotoclub.

El soci es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada pel Fotoclub Poblenou sota els criteris de la bona fe, respectant en tot cas els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir la legislació vigent.

Penjament de fotos

Si un soci penja fotos o vídeos que es publicaran a la pàgina web del Fotoclub, caldrà que es compleixin les condicions següents:

  • El soci ha de ser el propietari del contingut.
  • En el moment de penjar els continguts propis, el soci autoritza el Fotoclub Poblenou a reproduir-los en tot tipus de suports (pàgina web, publicacions, pòsters, exposicions, etc.) i mitjançant qualsevol procediment de reproducció.
  • En cas d’un reportatge d’un esdeveniment, el soci també autoritza a les entitats amb les quals col·laborem a utilitzar el contingut.

Comentaris de fotos

En els casos en què estigui habilitada l’opció de publicar comentaris sobre les fotos dels socis, caldrà seguir algunes regles bàsiques. Les aportacions hauran d’ajudar l’autor a avançar en els aspectes tècnics i artístics de la foto; per tant, sempre caldrà emetre crítiques respectuoses, constructives i concises. Els comentaris que no compleixin aquestes normes seran eliminats.

Notícies i articles per a la revista

Com que el Fotoclub és una associació fotogràfica apolítica, totes les aportacions hauran de tractar només les activitats del Fotoclub o temes fotogràfics. Els autors poden redactar reportatges fotogràfics sobre esdeveniments polítics o socials, però sempre respectant un criteri informatiu i mantenint una posició neutral.

Cada autor ha de redactar els textos ell mateix, evitant recórrer al plagi. En el cas de citacions, aquestes han d’estar clarament marcades com a tals. Els articles a publicar poden incloure fotos de tercers, però seguint les normes bàsiques i de sentit comú, i han de tenir una finalitat didàctica i divulgativa. Cal sempre citar l’autor, així com proporcionar informació addicional que faciliti als lectors trobar la referència de l’obra o la font original.

Fòrum, WhatsApp i llista de correu del Fotoclub Poblenou

En general, el WhatsApp del Fotoclub s’hauria d’utilitzar per a esdeveniments d’actualitat fotogràfica, mentre que el fòrum és més adequat per a debats sobre temes fotogràfics. Tot i que WhatsApp es pot utilitzar per compartir una foto, absteniu-vos de compartir-ne massa, ja que podríeu col·lapsar l’emmagatzematge del telèfon d’altres socis. Per compartir diverses fotos, utilitzeu la secció adequada al fòrum o altres aplicacions per compartir imatges en línia i envieu l’enllaç via WhatsApp.

Tot i que el fòrum a la pàgina web, el grup WhatsApp i la lista de correu del Fotoclub no són públics, els socis del Fotoclub han de seguir certes regles bàsiques: els usuaris es comprometen a no publicar continguts ofensius, obscens, vulgars, amenaçadors; que promoguin odi, intolerància o discriminació per motiu de raça, religió, gènere, edat, orientació sexual, nacionalitat o discapacitat, així com qualsevol altre que d’alguna manera violi les lleis vigents. Els socis s’hauran d’abstenir d’utilitzar aquestes eines per a conversacions no relacionades amb temes fotogràfics.

L’administrador i els moderadors del fòrum i del grup WhatsApp es reserven el dret d’eliminar o modificar qualsevol contingut publicat que no s’atingui a les normes anteriorment descrites. En cas d’infraccions reiterades, el soci que no compleixi les normes establertes podrà ser expulsat.


Última actualització: 11 de gener de 2023