Condicions i normes d’ús

Propòsit d’aquest document

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització d’aquelles parts de la pàgina web que estan reservades als socis del Fotoclub Poblenou:

  • el penjament, els comentaris o la votació de les fotos
  • les normes de com escriure entrades a la pàgina web
  • el comportament correcte al fòrum

El soci es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada pel Fotoclub Poblenou sota els criteris de la bona fe i respectant en tot cas els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir l’ordre públic i la legislació vigent.

Penjament de les fotos

Si un soci penja fotos o videos que es publicaran a la pàgina web de fotoclub, haurà de complir les condicions següents:

  • Ha de ser el propietari del contingut
  • El soci, en el moment de penjar els continguts, autoritza el Fotoclub Poblenou a fer-los disponibles en tot tipus de suports (pàgina web, publicacions, pòsters, exposicions, etc.)
  • Especialment per a concursos i exposicions: el fitxer pujat ha correspondre amb el tema

Comentaris de les fotos

Quan es permetin comentaris sobre fotos per als nostres socis, aquests haurien de seguir algunes regles bàsiques. Els comentaris han d’ajudar l’autor a avançar en els aspectes tècnics de la foto; no ajuda ningú si un comentari diu “No m’agrada aquesta foto”. Es poden tractar tots els aspectes tècnics, com la il·luminació, la composició, l’exposició, etc. Però el comentarista sempre ha de considerar que cada membre del Fotoclub té una passió per la fotografia, la majoria de nosaltres no som fotògrafs professionals, així que, per favor, sigueu sempre educat i concís.

Notícies i entrades de bloc a la pàgina web

Com que el Fotoclub és una associació fotogràfica apolítica, totes les entrades haurien de tractar només les activitats del Fotoclub o temes fotogràfics. Els autors poden redactar reportatges fotogràfics sobre esdeveniments polítics o socials, però sempre respectant un criteri informatiu, i abstenir-se de fer propaganda.

Cada autor ha d’escriure els textos ell mateix i no recorrer al plagi. En el cas de citacions, aquestes han d’estar clarament marcades com a tals. Les fotos d’un tercer es poden incloure als articles, però només seguint algunes normes bàsiques i lògiques, i han de seguir un propòsit educatiu. En primer lloc, sempre heu de donar crèdit a l’artista o al propietari de la imatge. Això inclou el nom del creador, així com informació addicional que ajudarà a la gent a trobar l’obra o la font original.

El Fòrum del Fotoclub Poblenou

Tot i que el fòrum no és públic, els socis del Fotoclub han de seguir certes regles bàsiques, per tant els usuaris es comprometen a no publicar material insultant, racista, obscè, vulgar, d’odi, amenaçant, orientat sexualment, o cap altre que d’alguna manera violi les lleis vigents. L’administrador i els moderadors d’aquest fòrum es reserven el dret d’eliminar o modificar qualsevol contingut publicat que no correspongui amb les regles escrites anteriorment.