Concurs social mensual 2020-2021

Bases del concurs social

Objectiu

El concurs social és una activitat de participació col·lectiva dels socis del Fotoclub Poblenou. A partir d’un tema comú, cada fotògraf presenta el seu treball en suport informàtic, que haurà de ser valorat i comentat per tots els socis.

Obres

Cada soci podrà presentar una foto ajustada al tema proposat, abans del termini que es comunicarà mitjançant el calendari d’activitats del Fotoclub Poblenou.

Temporalitat

El concurs social tindrà una freqüència mensual.

Presentació de les fotografies

Els socis presenten les fotos mitjançant la pàgina web pròpia del Fotoclub, seguint les instruccions que proporcionen i amb l’ajut tècnic necessari. Fins a la data límit establerta, es podrà canviar la foto presentada, però una vegada que el termini de lliurament hagi finalitzat, no es podran fer modificacions.

Votació

Tots els socis interessats, tant si participen al concurs com si no, podran votar seguint les instruccions que facilita la pàgina web. Cada soci donarà un punt a les fotos que, segons el seu criteri, ho mereixen, i es deixaran sense puntuar les fotos que, segons el seu criteri, no disposin un interès suficient.

Valoració de les fotografies

La valoració qualitativa de les fotografies es farà mitjançant la modalitat de un jurat expert extern al Fotoclub Poblenou. Aquesta col·laboració s’estableix amb el Càmera Club Sabadell, malgrat que esperem l’oferiment d’altres col·laboracions.

En la data asignada de cada mes, totes les fotografies seran sotmeses a anàlisi i valoració per oferir-nos noves idees i suggeriments encaminats, de manera positiva, a millorar les nostres fotos. També es podran atendre qüestions derivades de l’anàlisi de les fotografies. A banda, si algú està interessat a obtenir comentaris amb més extensió, pot aportar el seu treball a les sessions de Foto Fòrum dels dimarts, on seran comentades pels socis participants.

Aquesta sessió, a hores d’ara, es preveu poder-se fer de manera presencial a les dependències del Fotoclub el divendres, a les 19.00 hores. En cas de no ser possible per raons mèdiques, es farà mitjançant videoconferència.

Proclamació de guanyadors

Just al final dels comentaris tècnics de les fotografies presentades es procedirà a la proclamació dels guanyadors. Aquesta classificació serà obtinguda per la votació de tots els socis participants.

Calendari i temática

Consideracions prèvies

Aquest calendari és una proposta anual de funcionament general del concurs social. No obstant, si durant el període establert es produeix alguna circumstància d’especial interès (un tema d’actualitat, una sessió tècnica d’interès general, etc.), prèvia comunicació als socis, es podran introduir modificacions al calendari general.

La temàtica proposada pretén cobrir aspectes socials, culturals i tècnics. Es reserven algunes sessions de caire més dirigit i formatiu per presentar les fotografies després d’haver rebut informació tècnica específica dirigida per fotògrafs qualificats del Fotoclub, o bé de col·laboradors externs.

Com que de ben segur que tots tenim temes fotogràfics a proposar, es farà un llistat de suggeriments temàtics per ser inclosos a la propera temporada del concurs social.

Temática i calendari en cas que es poden prendre fotos a l’exterior amb llibertat

DataPresentacióVotacióAnàlisiTemàticaCaracterístiques
Setembre 202031 AG. – 6 ST.8 – 1318LA MEVA MILLOR FOTO DE L’ESTIULliure. Oci
Octubre 202028 ST. – 4 OC.6 – 1116LA BARCELONETAArquitectura. Societat
Novembre 202026 OC. – 1 NV.3 – 813RETRAT AMB LLUM NATURALSessió didàctica pràctica amb Joan Masats
Desembre 202030 NV. – 6 DS.8 – 1318LLUMS DEL BARRIFoto nocturna. Tècnica
Gener 202128 DS. – 3 GN.5 – 1015XEMENEIES DEL POBLENOUCultural
Febrer 20211 FB. – 7 FB.9 – 1419BICICLETESSocial
Març 20211 MÇ. – 7 MÇ.9 – 1419BODEGÓ AMPOLLES DE VIDRESessió formativa
amb Joan Masats
Abril 202129 MÇ – 4 AB.6 – 1116VERDMonocrom. Verd color principal
Maig 202126 AB. – 2 MG.4 – 914PRIMAVERA FOTO MACRO
Sessió formativa (focus stacking)
amb Xavier Modamio
Juny 202131 MG. – 6 JN.8 – 1318ALEGRIAAbstracció. Expressió d’emocions
Juliol 202128 JN. – 4 JL.6 – 1116DES DE DALTTècnica

Recomanen confirmar les dates sempre mitjançant el calendari d’activitats de la nostra pàgina web.

Des de la Junta del Fotoclub confiem que totes les millores tècniques introduïdes a la pagina web per facilitar la pujada y i la votació de les fotos, repercutiran en un increment de la participació dels socis, que en definitiva és l’objectiu principal d’aquesta activitat.

Temática i calendari en cas de confinament

Previsió de temes de treball per si, per raons de la pandèmia, no es poden prendre fotos a l’exterior amb llibertat. A confirmar, juntament amb les dates. Temàtica oberta a canvis i modificacions.

DataTemàticaCaracterístiques
Setembre 2020LA MEVA MILLOR FOTO DE L’ESTIULliure. Oci
Octubre 2020BODEGÓSessió formativa (Il·luminació)
amb Joan Masats
Novembre 2020MANSConfinament
Desembre 2020AUTORETRAT AMB FLAIXSessió formativa
amb Joan Masats
Gener 2021REGALS EMBOLICATSConfinament
Febrer 2021PLATS CUINATSConfinament


Aquesta notícia t’ha agradat? Comparteix-la amb els teus amics!