Concurs social mensual 2021-2022

Bases del concurs social

Objectiu

El concurs social és una activitat mensual de participació col·lectiva dels socis del Fotoclub Poblenou. A partir d’un tema comú, cada fotògraf presenta el seu treball a la pàgina web, i serà valorat per tots els socis i comentat per un jurat extern.

Consideracions generals

  • Cada soci podrà presentar una foto ajustada al tema proposat, abans del termini que es comunicarà mitjançant el calendari d’activitats del Fotoclub Poblenou.
  • Els socis presenten les fotos mitjançant la pàgina web del Fotoclub, seguint les instruccions que proporcionen i amb l’ajut tècnic necessari.
  • Fins a la data límit establerta, es podrà canviar la foto presentada, però una vegada que el termini de lliurament hagi finalitzat, no es podran fer modificacions.
  • Les fotografies que es presenten al concurs social poden ser en blanc i negre o en color, tret que per determinats temes s’especifiqui el contrari.
  • A les fotografies se’ls pot aplicar el processament digital que l’autor consideri oportú.

Votació

Tots els socis interessats, tant si participen al concurs com si no, podran votar seguint les instruccions que facilita la pàgina web. Cada soci donarà un punt a les fotos que, segons el seu criteri, ho mereixen, i es deixaran sense puntuar les fotos que, segons el seu criteri, no tinguin un interès suficient.

Valoració de les fotografies

La valoració qualitativa de les fotografies es farà en col·laboració amb un jurat expert del Càmera Club Sabadell. Totes les fotografies seran sotmeses a anàlisi i valoració del jurat extern per oferir-nos noves idees i suggeriments encaminats, de manera positiva, a millorar les nostres fotos.

Aquesta sessió, a hores d’ara, es preveu poder-se fer de manera presencial a les dependències del Fotoclub el divendres, a les 19.00 h. En cas de no ser possible per raons sanitàries, es farà mitjançant videoconferència.

Proclamació i publicació dels guanyadors

Just al final dels comentaris tècnics de les fotografies presentades es procedirà a la proclamació dels guanyadors. Aquesta classificació serà obtinguda per la votació de tots els socis participants i es publicarà a la pàgina web, tan mateix que les dades estadístiques de la participació al concurs social.

Calendari i temàtica

DataTemàticaDefinició
Setembre 2021AIGUA A LA NATURAPaisatges amb la presència protagonista de l’aigua en estat líquid.
Octubre 2021MINIMALISMEFotografies on el que es vol expressar es fa incloent allò que és imprescindible i eliminant els elements sobrants.
Novembre 2021ANIMALS VIUSFotografies on un o més animals vius siguin els protagonistes.
Desembre 2021RELLOTGESFotografies de qualsevol instrument capaç de mesurar el temps com a element principal.
Gener 2022MANS (B/N)Fotografies en blanc i negre d’una o més mans de persona. L’element principal de la fotografia han de ser les mans, tot i que poden interactuar amb objectes.
Febrer 2022ESPAIS ABANDONATSFotografies de construccions o espais adaptats per a alguna activitat humana, utilitzats anteriorment i actualment en desús i abandonats.
Març 2022SILUETESFotografia d’una persona, objecte o escena del qual només es pot veure el contorn i que es destaca sobre un fons més clar.
Abril 2022STREET PHOTOGRAPHY (B/N)Fotografies en blanc i negre on les persones o la seva empremta, en llocs públics, són el subjecte principal. (Cal tenir en compte el dret a la imatge i l’honor de les persones).
Maig 2022GEOMETRIA URBANAFotografies fetes a l’entorn urbà on les figures geomètriques són les protagonistes.
Juny 2022FLORSFotografies d’una o més flors naturals, com a màxim el que s’entén per un ram de flors.
Juliol 2022LLARGA EXPOSICIÓ (+15″)Qualsevol fotografia feta amb un temps d’exposició superior a 15 segons, com fotografia nocturna, efecte seda, light painting, fotografia LED, astrofotografia, etc.

Recomanen confirmar les dates sempre mitjançant el calendari d’activitats de la nostra pàgina web.


Aquesta notícia t’ha agradat? Comparteix-la amb els teus amics!