Concurs social mensual 2022-2023

Bases del concurs social

Objectiu

El concurs social és una activitat mensual de participació col·lectiva dels socis del Fotoclub Poblenou. A partir d’un tema comú, cada fotògraf presenta el seu treball a la pàgina web, i serà valorat per tots els socis i comentat per un jurat extern.

Consideracions generals

  • Cada soci podrà presentar una foto ajustada al tema proposat, abans del termini que es comunicarà mitjançant el calendari d’activitats del Fotoclub Poblenou.
  • Els socis presenten les fotos mitjançant la pàgina web del Fotoclub, seguint les instruccions que proporcionen i amb l’ajut tècnic necessari.
  • Fins a la data límit establerta, es podrà canviar la foto presentada, però una vegada que el termini de lliurament hagi finalitzat, no es podran fer modificacions.
  • Les fotografies que es presenten al concurs social poden ser en blanc i negre o en color, tret que per determinats temes s’especifiqui el contrari.
  • A les fotografies se’ls pot aplicar el processament digital que l’autor consideri oportú.

Votació

Tots els socis interessats, tant si participen al concurs com si no, podran votar seguint les instruccions que facilita la pàgina web. Cada soci donarà un, dos o tres punts a les fotos que, segons el seu criteri, ho mereixen, i es deixaran sense puntuar les fotos que, segons el seu criteri, no tinguin un interès suficient.

Valoració de les fotografies

La valoració qualitativa de les fotografies es farà en col·laboració amb un jurat expert del Càmera Club Sabadell. Totes les fotografies seran sotmeses a anàlisi i valoració del jurat extern per oferir-nos noves idees i suggeriments encaminats, de manera positiva, a millorar les nostres fotos.

Aquesta sessió tindrà lloc a les dependències del Fotoclub el divendres, a les 19.00 h. En cas de no ser possible per raons sanitàries, es farà mitjançant videoconferència.

Proclamació i publicació dels guanyadors

Just al final dels comentaris tècnics de les fotografies presentades es procedirà a la proclamació dels guanyadors. Aquesta classificació serà obtinguda per la votació de tots els socis participants i es publicarà a la pàgina web, tan mateix que les dades estadístiques de la participació al concurs social.

Calendari i temàtica

DataTemàticaDefinició
Setembre 2022SORTIDA/POSTA DE SOLFotografies en què podem apreciar que el sol acaba de sortir o ocultar-se per l’horitzó.
Octubre 2022FOTOGRAFIA ABSTRACTAImatges que no es poden relacionar fàcilment amb objectes o persones. Acostumen a mostrar formes, textures i colors.
Les imatges s’han d’obtenir per procediments fotogràfics (analògics o digitals) on la llum n’és la responsable. No s’accepten imatges creades per ordinador.
Novembre 2022TARDORFotografies relacionades amb l’estació de la tardor. Poden ser paisatges, bodegons, etc. sempre que evoquin la tardor.
Desembre 2022BARRI GÒTICFotografies fetes al barri gòtic de Barcelona, que l’identifiquen i descriguin.
Gener 2023PAISATGE NOCTURN URBÀFotografies realitzades durant la nit on la ciutat és la protagonista. La fotografia urbana busca l’expressió estètica de l’espai ciutadà, deixant la presencia humana com anecdòtica o inexistent.
Febrer 2023FOTOGRAFIA DE PRODUCTEFotografia d’un producte comercial que té per objectiu mostrar-lo de la manera més atractiva possible.
Normalment, es presenta com un bodegó on el producte en qüestió, perfum, joia, beguda, menjar, etc. pren tot el protagonisme.
Març 2023AUTO-RETRAT (BLANC I NEGRE)Fotografia, en blanc i negre, feta per un fotògraf d’ell mateix.
La presència del fotògraf a la imatge no cal que sigui evident, potser fraccionària o implícita.
Abril 2023NÚVOLSFotografies on els núvols siguin l’element principal de la imatge.
No es pot substituir el cel de la fotografia, ni afegir núvols mitjançant pinzells ni altres tècniques.
Maig 2023EROTISME EN ESCULTURES (BLANC I NEGRE)Fotografies, en blanc i negre, d’escultures que per algun motiu tenen un caire eròtic. És la visió del fotògraf la que haurà de captar aquesta qualitat, mitjançant la incidència de la llum, les formes, els volums, etc.
Juny 2023CLAU BAIXAFotografies en què predominen els tons foscos.
Fotografies fetes generalment sobre fons negre amb la mínima quantitat de llum que es concentra sobre el motiu principal, generen imatges dramàtiques d’intriga i de misteri.
Juliol 2023VAIXELLSFotografies de vaixells.
Entenent vaixell com embarcació que per les seves grans dimensions, i que per la construcció i equipament és capaç de fer navegacions llargues.

Recomanen confirmar les dates sempre mitjançant el calendari d’activitats de la nostra pàgina web.


Aquesta notícia t’ha agradat? Comparteix-la amb els teus amics!