Sessió formativa amb Joan Masats: RETRAT AMB LLUM NATURAL


Detall de l'esdeveniment


Per preparar el concurs social de novembre de retrat.

Només es faran servir accessoris de fotògraf amateur, porexpan, reflectors portàtils, etc.

Esperem tenir dos models per a la sessió (noi i noia, voluntaris).