Exposicions del Fotoclub Poblenou

Exposició 38 INSTANTS D'UNES SABATES
Exposició 38 INSTANTS D'UNES SABATES
Exposició 38 INSTANTS D'UNES SABATES
Exposició CARRER PERE IV, AVUI
Exposició PIONERS DE LA FOTOGRAFIA
Exposició VIATGES
Exposició LA FESTA DEL FOC A CASA NOSTRA
Exposició LA PRIMAVERA
Exposició JUGANT AMB L'AIGUA I LA LLUM
Exposició ESPORT AL BARRI
Exposició SANT MARTÍ QUINA HORA ÉS?
Exposició FOTOGRAFIES PANORÀMIQUES