Jordi Casademont

Jordi Casademont

Dijous fotogràfics 2023/2024

Trobada setmanal del dijous, on els socis tenen ocasió de mostrar, intercanviar i posar en pràctica recursos o tècniques fotogràfiques diverses, tot servint-se del material d’estudi de què disposa el Fotoclub, o bé d’avançar en el procés d’edició digital de…

Formació contínua 2022/2023

Aquestes sessions telematiques van dirigides a totes les persones aficionades a la fotografia que vulguin avançar una mica més. Parlarem i treballarem sobre la tècnica, la composició, l’enquadrament, el punt de vista, la profunditat de camp, el contrallum i moltes coses…

Dijous fotogràfics 2022/2023

Trobada setmanal del dijous, on els socis tenen ocasió de mostrar, intercanviar i posar en pràctica recursos o tècniques fotogràfiques diverses, tot servint-se del material d’estudi de què disposa el Fotoclub, o bé d’avançar en el procés d’edició digital de…

Formació contínua 2021/2022

Aquestes sessions van dirigides a totes les persones aficionades a la fotografia que vulguin avançar una mica més. Parlarem i treballarem sobre la tècnica, la composició, l’enquadrament, el punt de vista, la profunditat de camp, el contrallum i moltes coses més.…